Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.

40 Εκκλησιών 24

Τ.Κ.: 67133, Ξάνθη

Tηλέφωνο: 2541029575

Fax: 2541023900

E-mail: xdovridi@otenet.gr