Οι κατασκευαστικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στη διαδικασία προσφοράς κατά τη φάση σχεδιασμού και της διαπραγμάτευσης της σύμβασης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί μας εργάζονται σε κάθε βήμα του έργου ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη αξία μέσω της επίτευξης του βέλτιστου κόστους, του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας.